O nas

Działając w zakresie doboru i dopasowania aparatów słuchowych dostrzegliśmy dużą grupę pacjentów kwalifikujących się jednocześnie do aparatów słuchowych jak i generatorów szumu. Poczyniliśmy więc działania prowadzące do rozwoju wiedzy w zakresie genezy występowania, topodiagnostyki oraz rehabilitacji szumów usznych w zależności od miejsca ich pochodzenia.
Aktualnie w ofercie naszej jednostki występuje kilka metod radzenia sobie z tym problemem. Najskuteczniejszą i najbardziej przebadaną jest tak zwana terapia TRT.

Twórcą metody jest Profesor Paweł Jestreboff z pochodzenia Polak, jednak przeprowadzający i mieszkający na co dzień w Stanach Zjednoczonych. Metoda wyżej wspomniana wykazała skuteczność na poziomie 80%. Specjaliści w naszych oddziałach zostali dokładnie przeszkoleni (również w aspekcie praktyki) przez członka naszego zespołu, który od wielu lat interesuje się tematem odbył szereg szkoleń z zakresu oraz zakończył z sukcesem szkolenie u profesora.

Potrzebujesz konsultacji telefonicznej - zadzwoń